USG 2D, 3D/ 4D

Badania USG to obowiązkowy element prowadzenia ciąży. Podstawowe badanie dwuwymiarowe, nazywane także obrazowaniem 2D, daje nam możliwość analizy przekroju wnętrza macicy wraz z rozwijającym się w niej płodem. Uzyskany obraz jest płaski – ta cecha różni 2D od obrazowania 3D/4D.

Obrazowanie 3D daje nam trójwymiarowy obraz macicy i szczegółowy obraz anatomiczny dziecka. Jest to obraz statyczny w trzech wymiarach – nie widzimy zatem dziecka w czasie rzeczywistym. USG 3D jest o wiele bardziej czytelne i dokładne – zarówno dla lekarza, jak i dla rodziców. W przypadku USG dwuwymiarowego rodzice często nie są w stanie odróżnić poszczególnych części ciała płodu – dopiero lekarz wskazuje je na monitorze.

Obrazowanie 4D to trójwymiarowy obraz dziecka w czasie rzeczywistym. To oznacza, że na monitorze wyświetla się zapis ruchów dziecka – rodzice dokładnie widzą, co dzieje się z ich dzieckiem. Obrazowanie 4D daje najlepszą płaszczyznę obserwacji. Umożliwia dokładną ocenę anatomiczną, ocenę ruchów płodu i pracy serca oraz wczesną diagnostykę wielu wad wrodzonych. 4D pozwala na wykrycie wad o małej rozległości, takich jak rozszczep wargi lub podniebienia, zniekształcenia stóp i dłoni, niewielki rozszczep kręgosłupa.

Badania 3D/4D są istotnym elementem umacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Ponadto dają rodzicom komfort psychiczny – obrazowanie trójwymiarowe jest niezastąpionym dowodem na to, że z ich dzieckiem nie dzieje się nic złego.

USG 4D, USG 3D trójwymiarowe - Głowa i tułów płodu w trybie VCI-C USG 3D

USG 4D, USG 3D trójwymiarowe - Twarz Dziecka - 26. tydzień - USG 4D