Specjalistyczne badania płodu

Jeżeli lekarz wykryje nieprawidłowości w rozwoju płodu lub gdy obraz USG go zaniepokoi, wówczas skieruje nas na dodatkowe badania, mające na celu dokładną analizę anatomiczną.

Do najczęstszych badań specjalistycznych zaliczamy:

  1. ECHO serca płodu,
  2. badanie dopplerowskie,
  3. test Manninga.

ECHO serca jest badaniem ukierunkowanym na dokładną analizę budowy i funkcji serca oraz układu krwionośnego. Badanie wykonuje się wówczas, gdy lekarz prowadzący ciążę zauważył niepokojące efekty standardowego badania ultrasonografem.

Badanie dopplerowskie polega na obserwacji długości fali ultradźwiękowej, która odbija się ruchomych krwinek. Dzięki temu pozwala na dokładną analizę struktur krwionośnych, zawartych w obszarze maciczno – łożyskowym. USG doppler pokazuje więc to, czego nie widać na standardowym badaniu USG – ukrwienie płodu, pracę serca, przepływ krwi.

Test Manninga to badanie profilu biofizycznego płodu, a więc ocena jego kondycji. Test opiera się na zapisie kardiotokograficznym KTG (jest to monitorowanie akcji serca płodu przy jednoczesnym zapisie czynności skurczowej mięśnia macicy) oraz badaniu USG. Na podstawie uzyskanych wyników określa się kondycję płodu, opartą na ocenie pięciu kryteriów:

  • tętna,
  • ruchów ciała,
  • ruchów oddechowych,
  • napięcia mięśniowego,
  • ilości płynu owodniowego.

Badanie trwa zwykle około godziny.