Co można badać za pomocą USG?

Pierwsze skojarzenie z ultrasonografią wiąże się zazwyczaj z badaniami prenatalnymi, jednak zakres badań jest o wiele szerszy. Ultrasonografia umożliwia bowiem diagnostykę wielu narządów, zwłaszcza tych znajdujących się w jamie brzusznej. To właśnie one – a więc wątroba, trzustka, macica wraz z przydatkami, pęcherzyk żółciowy, śledziona, pęcherz, nerki czy gruczoł krokowy – są najczęstszym obiektem badań USG. Badanie wykonuje się wówczas poprzez powłoki brzuszne posmarowane specjalnym żelem, który zapobiega odbijaniu się fal.

Kolejnym blokiem jest ultrasonografia ortopedyczna, czyli diagnostyka narządów ruchu. Zakres badań obejmuje USG stawów : kolanowego, łokciowego, barkowego, biodrowego i skokowego, USG dłoni, mięśni i nerwów obwodowych. Ultrasonografia ortopedyczna odgrywa ogromną rolę w diagnostyce pourazowej, ocenie przyczyn bólu oraz zmian patologicznych.

Nie wszystkie narządy pozwalają dotrzeć od siebie „od zewnątrz” - niektóre wymagają, by głowicę USG umieścić bezpośrednio przy nich. Z tego względu wyróżniamy:

  • USG endowaginalne (głowica umieszczana jest w pochwie);
  • USG endorektalne (głowicę wprowadza się do odbytu);
  • przezprzełykowe EndoUSG (aparat umieszczany przez przełyk, badanie jest podobne do gastroskopii);
  • USG serca – znane jako ECHO serca.

Lista narządów badanych za pomocą ultrasonografów jest naprawdę imponująca – prócz tych wymienionych wyżej znajdują się na niej ślinianki, węzły chłonne, a także oczy. Ryzyko uszkodzenia narządów jest znikome, jednak mimo wszystko powinniśmy dostosowywać nasze kroki do wskazówek lekarza. USG jest bowiem badaniem, które powinno służyć jasno określonym celom, dalekim od częstej diagnostyki „na życzenie” pacjenta.