Test potrójny

Test potrójny poziomów hCH, AFP i estriolu - pozwala wykryć 6 na 10 przypadków zespołu Downa, ale jego niezawodność spada wraz z wiekiem kobiety. Polega na pobraniu krwi do analizy biochemicznej. Wynik wskazujący na istnienie ryzyka wystąpienia wady nie przesądza o chorobie dziecka. Pacjentka jeszcze raz poddaje się testowi potrójnemu, gdy stwierdzone w badaniu ryzyko wystąpienia choroby jest większe niż 1 do 200. Po wykonaniu ponownego badania tylko w niektórych przypadkach stwierdzamy rzeczywiście poważne zaburzenia.