Polityka prywatności

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Firma PAGEPRO dba o ochronę prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.


Rozdział II. Zakres zbieranych danych

1. W trakcie kontaktu emailowego z obsługą Portalu może zajść potrzeba podania przez Użytkownika takich danych jak imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres email.

2. Ponadto, w trakcie wizyty w Portalu automatycznie zbierane są takie dane jak adres IP użytkownika, adres hosta, model i wersja przeglądarki, model i wersja systemu operacyjnego. Dane te zbierane są za pomocą zewnętrznego mechanizmu monitorowania ruchu i dostępne są w tym mechanizmie tylko w postaci analiz zbiorczych - bez możliwości powiązania danych z konkretnym użytkownikiem.


Rozdział III. Przetwarzanie danych

1. Dane przetwarzane są dla potrzeb :

- kontaktu z obsługą Portalu / Usługi celem uzyskania wyjaśnień lub rozwiązania problemów Użytkownika.

2. Udostępnione przez Użytkownika dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Wyjątki od tej reguły stanowią:

- udostępnienie danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Udostępnione przez użytkownika dane, podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane do następujących celów :

- przesłania wiadomości e-mail z informacjami o ofercie,

- przesłania informacji o zmianach w polityce prywatności serwisu,

- bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną w związku rozwiązywaniem zgłoszonych pytań bądź problemów.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej Portalu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości tron internetowych Portalu.


Rozdział IV. Zmiana polityki prywatności

Aurora Creation s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Nowa treść wchodzi w życie z dniem opublikowania jej na stronie internetowej Portalu o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w korespondencji elektronicznej.


Rozdział V. Administrator

Administratorem danych osobowych jest firma PAGEPRO. Dane teleadresowe dostępne są na podstronie KONTAKT (/kontakt).


Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownik przyjmuje do wiadomości ich zapisy.