Biopsja pod kontrolą USG

Biopsja jest zabiegiem polegającym na pobraniu materiału do oceny mikroskopowej. Wykonuje się ją wówczas, gdy podczas badania diagnostycznego (np. USG) zaobserwowano niepokojące zmiany. Biopsja wykonywana jest po to, by określić charakter tych zmian, a tym samym wyznaczyć dalszą drogę leczenia.

Biopsja pod kontrolą USG oznacza, że podczas pobierania materiału (a więc nakłucia) lekarz obserwuje obraz narządu. Jeśli na przykład pobierany jest materiał z piersi, to na monitorze (podłączonym do ultrasonografu) widać przekrój piersi oraz wprowadzaną igłę. Dzięki temu lekarz precyzyjnie określa miejsce, z którego należy pobrać materiał.

Obserwacja igły i narządu – zwłaszcza w obrazowaniu przestrzennym – zapewnia precyzję wkłucia i umożliwia dostrzeżenie wszelkich zmian.